BOE

Vezetőségi tagok
Elnök Veréb Fanni president_budapest@humsirc.hu
Gazdasági elnökhelyettes Nagy Alexandra treasurer_budapest@humsirc.hu
Általános elnökhelyettes Major Dávid secretary_budapest@humsirc.hu
Egészségfejlesztési elnökhelyettes (LPO) Sebestyén Barbara lpo_budapest@humsirc.hu
Külügyi
elnökhelyettes
Madarász Mária vpe.boe@gmail.com
Kiutazók szakmai cseregyakorlati
felelőse (LEO-out)
Drácz Bálint leoout_budapest@humsirc.hu
Beutazók szakmai cseregyakorlati
felelőse (LEO-in)
Tigharghar Leila leoin_budapest@humsirc.hu
Tudományos cseregyakorlati felelős (LORE) Tatár Blanka lore_budapest@humsirc.hu
Elsősegélynyújtási és oktatásügyi
felelős (LOME)
Király Anna lome_budapest@humsirc.hu
Reproduktív-egészségügyi felelős (LORA) Tóth Anikó lora_budapest@humsirc.hu
Gyermek-egészségnevelési felelős Deák Nikolett teddy_budapest@humsirc.hu
Kardiovaszkuláris- és tumorprevenciós felelős Párkányi Boglár cvtprev_budapest@humsirc.hu
Drog-, Alkohol-, Dohányzásprevenció felelős Görömbei Blanka dadprev.boe@gmail.com
Emberi jogi felelős Nagy Boglárka lorp.budapest@gmail.com
Transzplantáció felelős Deák Ábel transzplant.boe@gmail.com
Egészségtudatos táplálkozási felelős Dékány Kinga taplalkozas.boe@gmail.com
Informatikai felelős Cséka Botond informatics.boe@gmail.com
EMSA felelős Benke Kristóf emsabudapest@gmail.com
Koordinátorok
Programkoordinátorok Beniczky Nikolett Jusztina prev.program.boe@gmail.com
Latin Viktória
Drog-, alkohol és
dohányzásprevenciós szekció koordinátorai
Prokaj Miklós dadprev.boe@gmail.com
Rakonczai Marcell
Ellenőrző
Bizottsági tagok
Hajnes József ellbiz.boe@gmail.com
Keller Dávid
Dobronyi Levente