BOE

 

Elérhetőségek

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Honlap

Facebook oldal

e-mail: boe@humsirc.hu
Adószám: 18192823-1-42

 

Tevékenységünk bemutatása:
A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete egy nem politikai, szakmai diákszervezet, mely az orvostanhallgatók érdekében jött létre és folytatja közcélú tevékenységét. Hozzávetőlegesen háromszáz aktív tag alkotja, akik valamennyien a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói.
Az egyesület tagja a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének, valamint teljes jogú tagja az Orvostanhallgató Szervezetek Nemzetközi Szövetségének (International Federation of Medical Students' Associations – IFMSA), így jelentős hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok építésére van lehetőségünk. Bővítve együttműködési hálónkat tavaly csatlakoztunk a Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesületéhez is.
 

Az egyesület fő célkitűzései:
1. Az egészségközpontú, az egészséges életmódot a középpontba állító életszemléletet elterjeszteni, a betegségeket megelőzni. Szoros kapcsolatot kiépíteni az elmélet és a gyakorlat között, különös tekintettel az alapellátás és a megelőzés terén.
2. Karitatív tevékenységet folytatni a társadalomból szociálisan leszakadottak és bármilyen okból hátrányos helyzetbe kerültek megsegítésére.
3. Hozzájárulni már a pályájuk kezdetén értékes hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező orvosok képzéséhez, a magyar egészségügy színvonalának emelése érdekében.
Az egészséges életmódot szem előtt tartva preventív célú programok lebonyolításában veszünk részt. Idén is számos önkéntesünk segédkezett a Szívünk Napján és az AIDS világnapon. Szervezőként több sportesemény lebonyolításában segédkeztek tagjaink: Dunai Regatta, Egyetemek és Főiskolák Vízilabda Bajnoksága, Tudás Útja Félmaraton.
Folyamatos prevenciós tevékenységet végzünk drog-, alkohol-, dohányzás megelőzés, szexuális prevenció, elsősegélynyújtás, kardiovaszkuláris- és tumor prevenció témakörében. A preventív célú előadásokat főleg általános iskolák felső tagozatos diákjainak és középiskolásoknak tartjuk. Az egyesületben zajló szakmai tevékenységhez tartozik a Korányi Frigyes Szakkollégiumban megszervezett elsősegélyképzés is, ahol a szakkollégisták elméleti és gyakorlati foglalkozását is biztosítottuk.
A legfiatalabb korosztály egészségnevelésével is törődvén a Teddy Maci Kórház játékos programjain foglalkozunk az óvodások, alsó tagozatos diákok fejlődésével.
A társadalmi igényeket kielégítve az előző félév során indítottuk el az Országos Vérellátó Szolgálattal szoros együttműködésben a szervdonáció és véradás népszerűsítését. A témakör iránt több mint ötven orvostanhallgató érdeklődött, akik novemberben egy ismeretterjesztő előadássorozaton vettek részt.
Felvettük a kapcsolatot a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével az egészségtudatos táplálkozás szervezett népszerűsítése érdekében. A témakörben megvalósult első program egy interaktív est volt a Diabetes Világnap alkalmából.
A következő félévre nézve terveink között szerepel a transzplantációs és egészségtudatos táplálkozási szekció munkájának fejlesztése, valamint szeretnénk egy Oktatásügyi Napot szervezni a tavaszi félév során. Szorosabbá fűznénk kapcsolatunkat a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesületével, s a Teddy Maci Kórház programjain népszerűsíthetnénk ez által a helyes fogmosás technikáját is.
Karitatív tevékenységünk karácsonyi adománygyűjtésben nyilvánult meg, amelyen idén több mint száz hallgató adományozta használt ruháit, játékait rászorulóknak. Az adományokat daruszentmiklósi rászoruló családoknak juttattuk el a Végső Vár Alapítvány segítségével. Idén is meghirdettük a Teddy Maci varró pályázatot tagjaink között. A programjainkon használt játékok mellett számos igényesen elkészített játékot kaptunk, amiket az I. számú Gyermekklinika betegeinek adományoztunk karácsonykor.
Terveink között szerepel, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk hátrányos helyzetűek segítésére, tankönyvgyűjtést és figyelemfelkeltő programokat szeretnénk szervezni a tavaszi félévben.
A nemzetközi tapasztalatszerzést népszerűsítve részt vettünk az Világjáró Napok egyetemi rendezvényszervező munkálataiban. Az egyesület IFMSA tagságának köszönhetően a tavalyi évben körülbelül nyolcvan hallgató külföldi szakmai cseregyakorlatát, illetve tíz hallgató külföldi tudományos cseregyakorlatát segítettük elő. Örömünkre szolgál, hogy az idei évben még tovább emelkedett a cseregyakorlatra utazók száma. A pályázás menetével, szakmai gyakorlatok elfogadtatásával kapcsolatos tájékoztatást Információs est és Cseregyakorlati elosztó keretei között valósítottuk meg – felhívva a figyelmet az ide vonatkozó egyetemi szabályokra. Az egy hónapos gyakorlatok során a hallgatóknak lehetősége van szakmai tapasztalatot szerezni olyan országokban, mint Belgium, Finnország, Izrael, Japán, Németország, USA, Svájc.
Az IFMSA cseregyakorlatok bilaterális szerződések keretében valósulnak meg, így nem csak a kiutazók adminisztratív teendőivel, hanem a beérkező hallgatók segítésével is foglalkozunk. Így július és augusztus hónapban szállást, étkezést, cseregyakorlati helyszínt (fogadó kórházat, intézményt) és szabadidős programokat biztosítunk számukra.
További terveink között szerepel a cseregyakorlatok színvonalas szervezésének fenntartása, az adminisztratív teendők zökkenőmentes lebonyolítása. Az egyetemi évek alatt végezhető külföldi gyakorlatokat, nemzetközi tapasztalatszerzést tovább népszerűsítenénk.
Egyesületünk non-profit, így az említett tevékenységekért sem az egyesület, sem tagjai díjazásban nem részesülnek.

További terveink:
• A prevenciós tevékenységekhez szükséges eszközök így biztonságos helyen és nagyobb hozzáférhetőséggel állnának rendelkezésünkre, kevésbé lennénk kiszolgáltatva például a hétvégi programok szervezése során.
• Eszközparkunkat bővítendő, a korábban említett pályázati forrásból szeretnénk beszerezni többek közt egy saját Ambu-babát, vérnyomásmérőket, szén-monoxid mérőt, vércukormérőket, testzsír-százalék mérőt. Ezek azonban csak úgy lehetségesek, ha a beszerzett értékes eszközöket biztonságos helyen tárolni tudjuk.
• A cseregyakorlatokkal kapcsolatos adminisztrációt bizalmas légkörben, az egyénekre jobban odafigyelve intézhetnénk.
• A hivatalos dokumentumok kezelése, tagnyilvántartás vezetése, költségvetési terv kialakítása és esetleges évközi módosítása, pénzügyi helyzet évközi elemzése zökkenőmentesen történhetne, a közös irodahasználat adta akadályoktól mentesen.
• Hasonló okokból kifolyólag a rendszeresen tartott vezetőségi ülések is leegyszerűsödnének.
• A hallgatókkal és partnereinkkel való kapcsolattartás gördülékenyebbé válna egy állandó helyszínen, továbbá az egységes arculat kialakításához hozzátartozik egy állandó megjelenési felület ahol az egyesület vezetősége érdemben képviselheti az egyesület ügyeit.
• Bízunk benne, hogy az egyesület arculatán javítva szorosabbra fűzhetjük kapcsolatunkat jelenlegi partnereinkkel, valamint jobb eséllyel tudunk további támogatókat szerezni.
• Pályázati források intenzívebb bevonásával javítanánk az egyesület anyagi helyzetén.
• Az egyre bővülő és sokrétű tevékenységünkkel pedig reméljük, hogy tovább bővíthetjük az aktív tagjaink számát, elősegítve a közhasznú, egészségfejlesztő munkát, valamint hozzájárulva a magyar népesség egészségügyi helyzetének javulásához.

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni valamennyi segítséget és bizalmat, amellyel egyesületünk működését elősegítették!Bízunk benne, hogy a továbbiakban is számíthatunk megtisztelő támogatásukra! Egészséget építünk!

Az Egyesület tagjai és valamennyi tisztségviselője nevében köszönjük, hogy elősegítik munkánk eredményességét!